Διερμηνεία

/Διερμηνεία
Διερμηνεία2018-12-14T14:05:46+00:00

Διερμηνεία

Όλα τα είδη διερμηνείας προϋποθέτουν ετοιμότητα, ευχέρεια λόγου, διαύγεια πνεύματος, τεχνογνωσία, πλούσιο απόθεμα γενικών γνώσεων, υψηλή γλωσσική επάρκεια. Λόγω αυτών των αυξημένων απαιτήσεων, μόνο επαγγελματίες με ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση στη συγκεκριμένη τεχνική μπορούν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις μιας διερμηνείας.

Όλοι οι συνεργάτες μας διαθέτουν πολυετή εμπειρία, εξειδικευμένη γνώση και έχουν επιλεγεί με βάση τις ιδιαίτερες επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Ειδικευόμαστε και υποστηρίζουμε όλα τα είδη Διερμηνείας

Τομείς Διερμηνείας

  • Επιστημονικά Συνέδρια – Ιατροφαρμακευτικά, Νομικά, Οικονομικά, Τραπεζικά, Τεχνικά, Ακαδημαϊκά
  • Πολιτικές Διπλωματικές Διαβουλεύσεις – Διμερείς – Πολυμερείς, Διεθνοί Οργανισμοί, Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα
  • Διαπραγματεύσεις
  • Εμπορικές Συμφωνίες – Εισαγωγές – Εξαγωγές – Αγοροπωλησίες
  • Επαγγελματικές Συναντήσεις – Παρουσιάσεις – Ιατροφαρμακευτικά, Νομικά, Οικονομικά, Τραπεζικά, Τεχνικά, Ακαδημαϊκά
  • Διεθνείς Εκθέσεις – Συμμετοχή Ιδιωτών – Φορέων
  • Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα
  • Τουρισμός

Στην εποχή των υψηλών απαιτήσεων και της παγκοσμιοποίησης,
η εξειδίκευση συνιστά αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια.

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πελατών μας και απαντάμε με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αιγαίου Πελάγους 5, Αγ. Παρασκευή Τ.Κ 15342 Αττική

Phone: 210 6390158

Fax: 210 6395221

Web: inter-trans.gr

Συναινώ στην επεξεργασία (συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, καταγραφή, διάρθρωση, προσαρμογή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, αποθήκευση, επεξεργασία, διατήρηση, συσχέτιση ή συνδυασμός, συμπλήρωση, αλλαγή, διόρθωση, διαγραφή) των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, τα οποία σας παραχωρώ ανωτέρω προς επεξεργασία και χρήση στην έκταση και για το σκοπό που αναφέρω με το αίτημά μου και με στόχο την εξυπηρέτησή μου. Επίσης, έχω λάβει γνώση ότι οι πληροφορίες μου και τα προσωπικά δεδομένα μου που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό της μεταξύ μας επικοινωνίας και συναινώ ανεπιφύλακτα να τηρείται αρχείο της αλληλογραφίας μας και των προσωπικών δεδομένων μου στην εταιρεία σας έχοντας λάβει γνώση της Πολιτικής Απορρήτου της εταιρείας σας.