Διερμηνεία

Όλα τα είδη διερμηνείας προϋποθέτουν ετοιμότητα, ευχέρεια λόγου, διαύγεια πνεύματος, τεχνογνωσία, πλούσιο απόθεμα γενικών γνώσεων, υψηλή γλωσσική επάρκεια. Λόγω αυτών των αυξημένων απαιτήσεων, μόνο επαγγελματίες με ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση στη συγκεκριμένη τεχνική μπορούν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις μιας διερμηνείας.

Όλοι οι συνεργάτες μας διαθέτουν πολυετή εμπειρία, εξειδικευμένη γνώση και έχουν επιλεγεί με βάση τις ιδιαίτερες επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Ειδικευόμαστε και υποστηρίζουμε όλα τα είδη Διερμηνείας

Τομείς Διερμηνείας

  • Επιστημονικά Συνέδρια – Ιατροφαρμακευτικά, Νομικά, Οικονομικά, Τραπεζικά, Τεχνικά, Ακαδημαϊκά
  • Πολιτικές Διπλωματικές Διαβουλεύσεις – Διμερείς – Πολυμερείς, Διεθνοί Οργανισμοί, Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα
  • Διαπραγματεύσεις
  • Εμπορικές Συμφωνίες – Εισαγωγές – Εξαγωγές – Αγοροπωλησίες
  • Επαγγελματικές Συναντήσεις – Παρουσιάσεις – Ιατροφαρμακευτικά, Νομικά, Οικονομικά, Τραπεζικά, Τεχνικά, Ακαδημαϊκά
  • Διεθνείς Εκθέσεις – Συμμετοχή Ιδιωτών – Φορέων
  • Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα
  • Τουρισμός

Στην εποχή των υψηλών απαιτήσεων και της παγκοσμιοποίησης,
η εξειδίκευση συνιστά αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια.

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πελατών μας και απαντάμε με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.