Κόστος – Τιμές

/Κόστος – Τιμές
Κόστος – Τιμές2018-12-14T14:45:05+00:00

Κόστος – Τιμές

Οι τιμές μας είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία
και αποτελούν συνάρτηση του περιεχομένου και διαφόρων άλλων παραμέτρων.

Η χρέωση των μεταφράσεων γίνεται πάντα ανά λέξη, κάτι που μπορεί να αναχθεί και σε χρέωση ανά μεταφραστική σελίδα (μεταφραστική σελίδα νοείται η σελίδα 250 λέξεων). Η τελική χρέωση είναι συνάρτηση:

• της γλώσσας – για ορισμένους γλωσσικούς συνδυασμούς υπάρχει μεγαλύτερη χρέωση
• του χρόνου παράδοσης – αν ένα έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε ιδιαίτερα περιορισμένο χρονικό διάστημα
• της θεματολογίας του αρχείου που πρέπει να μεταφραστεί˙πολύ τεχνικά και εξειδικευμένα κείμενα απαιτούν ιδιαίτερες δεξιότητες, εκτεταμένη έρευνα και αναζήτηση σχετικού υλικού

Υπάρχει ελάχιστη χρέωση για κείμενα, τα οποία περιέχουν λιγότερες από 300 λέξεις.

Η ελάχιστη χρέωση είναι απόλυτα συνηθισμένη πρακτική καθόσον, η μικρή μετάφραση δεν είναι οικονομικά βιώσιμο έργο, ούτε για το μεταφραστή, ούτε για την εταιρεία, όταν χρεώνεται με τη συνήθη τιμή ανά λέξη.

Η παγιωμένη χρέωση των υπηρεσιών διερμηνείας αποτελεί συνάρτηση της εκάστοτε τοπικής αγοράς και των ιδιαιτεροτήτων της. Σε γενικές γραμμές, εφαρμόζεται ίδια χρέωση ανεξάρτητα από τους γλωσσικούς συνδυασμούς και τη θεματολογία του συνεδρίου. Συνήθως οι διερμηνείς δεσμεύουν ολόκληρη την ημέρα για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ενώ η χρέωση με την ώρα δεν συνιστά καθιερωμένη και αποδεκτή πρακτική. Υπάρχει δυνατότητα εκπτώσεων, εφόσον η παροχή της υπηρεσίας καλύπτει τη μισή ημέρα ή λίγες ώρες.

Στην εποχή των υψηλών απαιτήσεων και της παγκοσμιοποίησης,
η εξειδίκευση συνιστά αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια.

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πελατών μας και απαντάμε με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αιγαίου Πελάγους 5, Αγ. Παρασκευή Τ.Κ 15342 Αττική

Phone: 210 6390158

Fax: 210 6395221

Web: inter-trans.gr

Συναινώ στην επεξεργασία (συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, καταγραφή, διάρθρωση, προσαρμογή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, αποθήκευση, επεξεργασία, διατήρηση, συσχέτιση ή συνδυασμός, συμπλήρωση, αλλαγή, διόρθωση, διαγραφή) των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, τα οποία σας παραχωρώ ανωτέρω προς επεξεργασία και χρήση στην έκταση και για το σκοπό που αναφέρω με το αίτημά μου και με στόχο την εξυπηρέτησή μου. Επίσης, έχω λάβει γνώση ότι οι πληροφορίες μου και τα προσωπικά δεδομένα μου που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό της μεταξύ μας επικοινωνίας και συναινώ ανεπιφύλακτα να τηρείται αρχείο της αλληλογραφίας μας και των προσωπικών δεδομένων μου στην εταιρεία σας έχοντας λάβει γνώση της Πολιτικής Απορρήτου της εταιρείας σας.