1. Διερμηνεία και Μετάφραση

μεταφραστικά γραφεία

μεταφραστικά γραφεία υψηλής ποιότητας inter-trans.gr

Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης στο πλαίσιο της σύγχρονης πολιτικής επικοινωνίας

2. Υψηλό Επίπεδο

Ανώτατο επίπεδο διμερών και πολυμερών επαφών μεταξύ πολιτικών και κρατικών φορέων

3. Υποστήριξη

Ολοκληρωμένη υποστήριξη των πελατών μας σε τεχνικά και επιστημονικά συνέδρια

4. Αποτελεσματικότητα

Άρτια μετάφραση και προσεγμένη επιμέλεια γραπτών κειμένων