Οι Πελάτες μας

Το πελατολόγιο μας αποτελείται από:

  • Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς
  • Υπουργεία
  • Επιμελητήρια
  • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα

  • Επιστημονικές Εταιρείες
  • Διεθνείς Οργανισμούς
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου
  • Πολυεθνικές Εταιρείες στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.
  • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Η πολυετής και ευρεία θεματική εμπειρία μας εκτείνεται σε πολλούς και διάφορους τομείς. Μπορούμε να παρέχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα σε θέματα νομικού, τεχνικού, χρηματοοικονομικού, ιατροφαρμακευτικού και οποιουδήποτε άλλου επιστημονικού αντικειμένου.

Λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με το πελατολόγιο και τις συνεργασίες μας παρέχονται κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Στην εποχή των υψηλών απαιτήσεων και της παγκοσμιοποίησης,
η εξειδίκευση συνιστά αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια.

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πελατών μας και απαντάμε με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.