Οι Πελάτες μας

/Οι Πελάτες μας
Οι Πελάτες μας2018-12-14T14:10:10+00:00

Οι Πελάτες μας

Το πελατολόγιο μας αποτελείται από:

  • Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς
  • Υπουργεία
  • Επιμελητήρια
  • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα

  • Επιστημονικές Εταιρείες
  • Διεθνείς Οργανισμούς
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου
  • Πολυεθνικές Εταιρείες στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.
  • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Η πολυετής και ευρεία θεματική εμπειρία μας εκτείνεται σε πολλούς και διάφορους τομείς. Μπορούμε να παρέχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα σε θέματα νομικού, τεχνικού, χρηματοοικονομικού, ιατροφαρμακευτικού και οποιουδήποτε άλλου επιστημονικού αντικειμένου.

Λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με το πελατολόγιο και τις συνεργασίες μας παρέχονται κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Στην εποχή των υψηλών απαιτήσεων και της παγκοσμιοποίησης,
η εξειδίκευση συνιστά αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια.

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πελατών μας και απαντάμε με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αιγαίου Πελάγους 5, Αγ. Παρασκευή Τ.Κ 15342 Αττική

Phone: 210 6390158

Fax: 210 6395221

Web: inter-trans.gr

Συναινώ στην επεξεργασία (συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, καταγραφή, διάρθρωση, προσαρμογή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, αποθήκευση, επεξεργασία, διατήρηση, συσχέτιση ή συνδυασμός, συμπλήρωση, αλλαγή, διόρθωση, διαγραφή) των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, τα οποία σας παραχωρώ ανωτέρω προς επεξεργασία και χρήση στην έκταση και για το σκοπό που αναφέρω με το αίτημά μου και με στόχο την εξυπηρέτησή μου. Επίσης, έχω λάβει γνώση ότι οι πληροφορίες μου και τα προσωπικά δεδομένα μου που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό της μεταξύ μας επικοινωνίας και συναινώ ανεπιφύλακτα να τηρείται αρχείο της αλληλογραφίας μας και των προσωπικών δεδομένων μου στην εταιρεία σας έχοντας λάβει γνώση της Πολιτικής Απορρήτου της εταιρείας σας.