Η γραμματέας της εταιρείας μας μιλά γερμανικά. Μπορεί να μεταφράσει μια παρουσίαση προϊόντων;

Η γνώση μιας γλώσσας δεν μετατρέπει το γνώστη της σε μεταφραστή και σίγουρα δεν αρκεί για την πιστή απόδοση του περιεχομένου του κειμένου στην άλλη γλώσσα.

Μπορείτε να χειριστείτε επιτυχώς ειδικές, τεχνικές ή επιστημονικές μεταφράσεις;

Ασφαλώς! Μεταφράζουμε επί μακρά σειρά ετών τεχνικά εγχειρίδια, παρουσιάσεις επιστημονικού περιεχομένου ή πρωτόκολλα φαρμακευτικών εταιρειών, θεματολογίες όλων των ειδικοτήτων μηχανικών, νομικά θέματα και δικαστικές αποφάσεις. Οι συνεργάτες μας, πέραν της τεκμηριωμένης εξειδίκευσης τους στη γλώσσα-στόχο, τις περισσότερες φορές είναι και πτυχιούχοι της σχετικής ειδικότητας (πχ ιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, κλπ.).

Να ρωτήσουμε και για τις μεταφράσεις οικονομικού περιεχομένου;

Το γραφείο μας ειδικεύεται σε χρηματοπιστωτικού– τραπεζικού και γενικότερα οικονομικού περιεχομένου μεταφράσεις. Το πελατολόγιο μας περιλαμβάνει μεγάλους οικονομικούς φορείς, τράπεζες, εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και διαφόρων ειδών πολυεθνικές.

Υπάρχει η δυνατότητα μετάφρασης κειμένων κοινοτικής νομοθεσίας;

H εμπειρία μας σε θεματολογίες Ε.Ε. είναι σημαντική. Yπάρχει σχετική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας.

Χρησιμοποιείτε «μεταφραστικές μηχανές» για τις μεταφράσεις σας;

Δε χρησιμοποιούμε τα εργαλεία αυτόματης μετάφρασης που συνήθως διατίθενται στο διαδίκτυο γιατί το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά κακής ποιότητας και καθόλου επαγγελματικό. Παρόλα αυτά, χρησιμοποιούμε άλλα μεταφραστικά εργαλεία που υπάρχουν στην αγορά και απευθύνονται σε επαγγελματίες μεταφραστές με σκοπό τη βελτιστοποίηση του έργου τους.

Χρησιμοποιείτε και μη επαγγελματίες διερμηνείς και πώς μπορεί να διασφαλιστεί η ικανότητα του διερμηνέα να ανταποκριθεί σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα;

Το γραφείο μας συνεργάζεται αποκλειστικά με επαγγελματίες διερμηνείς οι οποίοι έχουν καταρτιστεί ειδικά στη διερμηνεία και δεν έχουν αποκτήσει απλά εμπειρικά οποιεσδήποτε δεξιότητες. Μία από τις βασικότερες συνιστώσες στην επιτυχία του διερμηνευτικού έργου είναι η σωστή προετοιμασία του διερμηνέα. Ο επαγγελματίας διερμηνέας μελετά εκτενώς πριν από οποιαδήποτε συνεργασία ώστε να ανταποκριθεί επιτυχώς στις απαιτήσεις των διάφορων επιστημονικών πεδίων.

Στην προσπάθεια αυτή είναι σημαντική η συνδρομή του πελάτη, με την αποστολή του κατάλληλου υλικού.

Πώς μπορώ να διασφαλίσω την εχεμύθεια στη συνεργασία;

Η εταιρεία μας τηρεί απαρέγκλιτα την αρχή της εμπιστευτικότητας, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό ειδικές συμφωνίες εμπιστευτικότητας, κατόπιν σχετικού αιτήματος. Με τον ίδιο τρόπο, οι συμφωνίες αυτές δεσμεύουν και τους συνεργάτες μας, διερμηνείς συνεδρίων, επαγγελματίες μεταφραστές και επιμελητές κειμένων.

Πόσο γρήγορα μπορώ να παραλάβω τη μετάφραση μου;

Κατά κανόνα, μεταφράσεις περίπου 3000 λέξεων παραδίδονται μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες, από την επομένη της ημερομηνίας ανάθεσης. Για έργα τα οποία εμπεριέχουν γραφικά, εικόνες διαφόρων ειδών ή άλλα ειδικά στοιχεία, το χρονοδιάγραμμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Το χρονοδιάγραμμα και ο ακριβής χρόνος παράδοσης εξετάζονται και συμφωνούνται κατά περίπτωση.

Στην εποχή των υψηλών απαιτήσεων και της παγκοσμιοποίησης,
η εξειδίκευση συνιστά αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια.

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πελατών μας και απαντάμε με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.