Υπηρεσίες Μετάφρασης

Μεταφραση

Υπηρεσίες Μετάφρασης

Υπηρεσίες Μετάφρασης inter-trans.gr

Η δραστηριότητα και εμπειρία της InterTrans
στο τομέα της γραπτής μετάφρασης είναι σημαντική και πολυετής.

Διαθέτουμε ένα ευρύτατο επιτελείο έμπειρων συνεργατών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με σκοπό την πλήρη κάλυψη των πελατών μας. Μετά τη παραλαβή του προς μετάφραση υλικού ερχόμαστε σε επαφή με τον πελάτη, προκειμένου να καθορίσουμε τις βασικές λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.

Σε όλη τη διάρκεια της μεταφραστικής διαδικασίας και σε όλα τα στάδια της, υπάρχει στενή επαφή με τον πελάτη με σκοπό την επίτευξη ενός άριστου αποτελέσματος. Πρωταρχικό μέλημα μας είναι η τήρηση όλων των συμπεφωνημένων όρων της συνεργασίας και η εξασφάλιση άψογου και υψηλής ποιότητος παραδοτέου υλικού.

Σε όλες τις μεταφράσεις τέλος, πραγματοποιείται εμπεριστατωμένη επιμέλεια των κειμένων.

Τομείς Μετάφρασης

  • Νόμοι – Υπουργικές Αποφάσεις
  • Νομικά Έγγραφα
  • Ιατροφαρμακευτικά Κείμενα, Κλινικές Μελέτες, Πρωτόκολλα
  • Τεχνικά Κείμενα, Εγχειρίδια
  • Οικονομικές Καταστάσεις
  • Συμβάσεις – Συμφωνίες – Εκθέσεις
  • Καταστατικά – ΦΕΚ
  • Επιστημονικές Διατριβές
  • Εμπορική Αλληλογραφία
  • ΕΣΠΑ

Στην εποχή των υψηλών απαιτήσεων και της παγκοσμιοποίησης,
η εξειδίκευση συνιστά αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια.

Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πελατών μας και απαντάμε με επαγγελματισμό και αξιοπιστία.